I Start My Day by Karen Drucker

I Start My Day by Karen Drucker

Lyrics:

I start my day with love, when I start my day with love
that's what I get more of is love
Love love love, love love love

I start my day with peace, when I start my day with peace
I feel that sweet release of peace
Peace peace peace, peace peace peace

I start my day with joy, when I start my day with joy
everything I do is infused with joy
Joy joy joy, joy joy joy

I start my day with love, I start my day with peace
I start my day with joy and I feel that sweet release

Why Do Birds Migrate?

Why Do Birds Migrate?

Husky Bonds With Baby

Husky Bonds With Baby

0